מסר משמעותי

Getting your Trinity Audio player ready...

מסר משמעותי

Below is the Hebrew version of the English article I posted yesterday “A Significant Message.

ארגון חזבאללה הלבנוני הודיע כי שישה מפעיליו נהרגו בתקיפה שהתרחשה באיזור קנייטרה בצד הסורי של רמת הגולן ב 18 בינואר. בנוסף, הודיעה אירן רשמית כי בתקיפה נהרג קצין של משמרות ההפיכה האירניים בדרגת גנרל, אודותיו נמסר במידע ממקורות אחרים, כי הוא היה סגנו של גנרל קאסם סלימאני, מפקד כח אלקדס, חוד החנית של משמרות המהפכה האירניים. בדווחים בלתי מאומתים נמסר גם, כי באירוע נהרגו בסך הכל שישה אירנים בנוסף לאנשי חזבאללה.

בין הרוגי חזבאללה באירוע עלו שמותיהם של ג’האד מג’אניה, שתואר כ “מפקד חזבאללה בגזרת הגולן” (ובנו של ראש הזרוע הצבאית של חזבאללה עמאד מג’אניה שחוסל בדמשק בפברואר 2008) וכן שמו של מחמד אחמד עיסא המתואר כבכיר חזבאללה המחזיק בתיק סוריה ועירק בארגון.

על אף שישראל לא נטלה אחריות לאירוע, חזבאללה ואירן מייחסים את התקיפה לישראל, ובכיר אירני הצהיר רשמית כי חזבאללה יגיב באופן קשה על התקיפה. מפקד משמרות המהפכה האירניים עצמו איים בתגובה קשה נגד ישראל.

מידע מצטבר מצביע על נוכחות של אנשי חזבאללה ומשה”מ ברמת הגולן. במסגרת זאת נמסר, שאירן פרסה תשתיות לאיסוף מודיעין במוצבים של הצבא הסורי הפרוסים לאורך קו התילים מספר ק”מ ממזרח לקו הפסקת האש בין ישראל לבין סוריה. בנוסף, חזבאללה הקים ומפעיל תשתית שיזמה עד כה מספר מצומצם של פיגועים נגד יעדים ישראלים צבאיים ואזרחיים ברמת הגולן וזאת באמצעות “קבלני ביצוע”. כך למשל דווח במרס 2013 על הקמתו של ארגון בשם “גדוד משחררי חוות שבעא”. סביר להניח שמדובר באחד מקבלני הביצוע של חזבאללה.

חזבאללה ישאף להגיב באופן קשה על התקיפה בקנייטרה. הפגיעה הקשה שספג הארגון בתקרית באה ימים מועטים לאחר ראיון בו הצהיר מנהיג הארגון חסן נצראללה כי ברשותו טילים מתקדמים מסוג פאתח 110 המסוגלים לפגוע במטרות בעומק ישראל באופן מדוייק. ככמו כן איים ולא בפעם הראשונה כי יכבוש חלקים מהגליל ואף מעבר לגליל. כחלק מממשוואת ההתרעה מול ישראל הבהיר נצראללה בהזדמנויות שונות, כי כל פגיעה באנשיו או בריבונות לבנון תגרור תגובה של הארגון. לפיכך, ההצהרות הללו בצירוף עם תוצאותיו הקשות של האירוע מבחינת חזבאללה אינם מותירים לו מרחב הבלגה גדול. הוא יהיה חייב להגיב.

עם זאת, להערכתי ינחה המשטר האירני את חזבאללה להגיב באופן שלא יוביל לעימות חזיתי רחב עם ישראל, וזאת בשל שני שיקולים אסטרטגיים של אירן:

שיקול אחד הוא השמירה על שרידות משטרו של אסד בסוריה. חזבאללה, המעורב בהנחיית אירן במלחמה בסוריה עד צוואר, הוא גורם מפתח בהגנה על שרידות משטרו של אסד. המלחמה בסוריה גובה מחירים כבדים מאוד מחזבאללה: השדרה הלוחמת של הארגון נפגעת קשות. יש לו מאות רבות מאוד של הרוגים ואלפי פצועים, רבים מהם קשה. כתוצאה לכך יש תרעומת גוברת והולכת של העדה השיעית בלבנון שבניה חוזרים בארונות מסוריה. בנוסף ,מעוררת מעורבות הארגון במלחמה בסוריה אופוזיציה חיצונית ופנימית לנצראללה ומנהיגותו, ומגבירה מתחים פנימיים ומאבקי כח בתוך הארגון. במקביל, חזבאללה מתכתש היום עם ארגונים סונים קיצוניים לאורך גבול לבנון – סוריה, ובה בעת נאלץ גם להקצות משאבים גוברים והולכים להגן על נכסיו מתקניו ואנשיו בתוך לבנון מפני התקפות של ארגונים פלסטינים המזוהים עם אלקאעדה וקבוצות סלפיות ג’האדיות הפועלים מתוך מחנות הפליטים הפלסטינים בלבנון, וכן ארגונים אלסמאיסטים המסתננים מסוריה לתוך לבנון במטרה לפגוע בחזבאללה בביתו כנקמה על מעורבותו המלחמה בסוריה. במישור הכלל ערבי, גרמה מעורבותו של חזבאללה במלחמה בסוריה לפגיעה אנושה בתדמיתו של הארגון בעולם הערבי. בנוסף, על רקע המצוקה הכלכלית מחריפה של פטרונו – המשטר האירני – קוצץ היקף הסיוע הכספי שמקבל חזבאללה מאירן, דבר היוצר לחץ מוסף על הארגון. כללו של דבר, חזבאללה כיום מצוי בשפל קשה והוא מותח את יכולותיו עד לקצה. פתיחת חזית צבאית במקביל מול ישראל בתזמון הנוכחי עלולה להיות הרת אסון מבחינת חזבאללה ואירן.

השיקול השני הוא תכנית הגרעין האירנית. ההשקעה העצומה של אירן בבניית יכולת הטילים והרקטות העצומה של חזבאללה נועדה לשמש הן כקלף מיקוח ביד המשטר האירני בהקשר של המו”מ על תכנית הגרעין האירנית, והן להרתעה מפני תקיפה צבאית של תשתית הגרעין האירנית. עימות חזיתי כולל עם ישראל עלול להסתיים בפגיעה קשה ביותר במערך הרקטי של חזבאללה ולהביא לכך שאירן עלולה לאבד קלף מיקוח מרכזי.

בהנחה אם כן שחזבאללה לא יזום תגובה שעלולה להוביל לעימות צבאי כולל עם ישראל לעת הזו, מהן אופציות התגובה של חזבאללה ומה הסבירות למימושן בשקלול האילוצים והתנאים שצויינו לעיל ?

אפשרות אחת הינה ירי רקטות. הסבירות למתקפה רקטית רחבת היקף של חזבאללה על שטח ישראל בתגובה לאירוע בקנייטרה אינה גבוהה. יתכן עם זאת, שקבלני משנה של חזבאללה יבצעו ירי רקטות ספוראדי משטח לבנון / או סוריה לעבר שטח ישראל. נסיון העבר מלמד שירי כזה מתרחש בצמידות גבוהה למדי לאירוע שקדם לו (בטווח זמן של 12-72שעות) הסבירות למימוש מתווה זה בינונית עד גבוהה.

אפשרות אחרת הינה תקיפה שמטרתה הרג של חיילים ישראלים. המתווה הסביר יותר בקטגוריה זו הינו תקיפת יעדים צבאיים יעדים אפשריים לתקיפה כזו הינם סיורים, מוצבים, כלי שיט וכלי טיס צבאיים. הסבירות למימוש מתווה כזה גבוהה. ראוי בהקשר זה לציין כי לאירן ולחזבאללה יש יכולת לבצע פיגוע התאבדות תוך שימוש בסירות מהירות. יתכן כי מתווה כזה יבוצע על ידי סוכן משנה שלא יזוהה ישירות עם חזבאללה

מתווה נוסף הינו חטיפה של חיילים ישראלים. הסבירות שחזבאללה יבחר במתווה זה הינה להערכתי נמוכה.

מתווה אחר הוא תקיפה של יעדים ישראלים ויהודים בחו”ל. אף כי חזבאללה עשה שימוש במתווה זה לא אחת, הסבירות שחזבאללה יבחר במתווה זה אינה גבוהה בעיניי וזאת מכמה סיבות: ראשית, המו”מ של אירן עם המערב לגבי תכנית הגרעין של אירן נכנס לשלבים מכריעים, ולאירן יש אינטרס בלגיטימציה בדעת הקהל העולמית. מתקפת טרור של חזבאללה שהוא בן חסות של ימצק את תדמיתה של אירן כגורם מסוכן התומך ומעודד טרור עולמי ובכך יחליש את יכול המיקוח של אירן במו”מ על הגרעין שלה. בהקשר הזה חשוב להזכיר כי תחת רישומה של מתקפת הטרור בפאריז, בדעת הקהל המערבית ובקרב הממשלות במערב גוברת ההבנה כי הטרור הוא איום מוחשי וכי יש לגלות אפס סובלנות כלפי מי מעודד טרור ותומך בו. ראוי להזכיר בהקשר זה, כי מנהיג חזבאללה עצמו גינה את מקפת הטרור בפאריז. סיבה שניה היא, שחזבאללה חווה סדרת כשלונות מביכה בנסיונות לבצע מתקפות בחו”ל. יתכן, כי הסיבה לכשלונות אלה הינה חדירה מודיעינית עמוקה של שירותי מודיעין ובכלל זה של ישראל לשורות הארגון. סגנו של נצראללה הודה בגלוי כי הפגיעה שנגרמה לחזבאללה כתוצאה לחדירה המודיעינית לשורותיו עמוקה וקשה. בהקשר זה יצויין, כי בשבועות האחרונים מצוי חזבאללה במבוכה עצומה על רקע דווחים כי נחשף בכיר בשורות מנגנון פיגועי חו”ל של הארגון שפעל לפי דווחים בשירות המוסד הישראלי. בהקשר זה נמסר כי חזבאללה מבצע כיום שידוד מערכות רחב – הכולל סגירה ורה –ארגון של מנגנון פיגועי חו”ל שלו. המשמעות האפשרית לכך היא שנפגעה היכולת האופרטיבית של חזבאללה להוציא אל הפועל “תכנית מדף” לביצוע מתקפה בחו”ל בטווח זמן קצר.

יש מתווה אפשרי אחר לתגובה של חזבאללה והוא נסיון כיבוש של מוצב צבאי ישראלי. להערכתי, אם יבחר חזבאללה במתווה כזה יעד התקיה יהי ברמת הגולן ולא על גבול לבנון. יש לכך כמה סיבות: ראשית, תקיפה של מוצב בגבול לבנון תהווה הפרה של החלטת מועצת הבטחון 1701. שנית, תקיפה כזו תוביל בוודאות גבוהה לתגובה ישראלית קשה נגד לבנון שממשלתה מוחזקת על ידי ישראל כאחראית למתרחש בשטחה. התפתחות כזו תחייב את חזבאללה – המנסה לזכות בלגיטימציה בנימוק שהוא “מגן על ריבונות לבנון”, להתערב ומפה קצרה הדרך להתלקחות חזיתית רחבה שלחזבאללה ולאירן כאמור אין לעת הזו אינטרס בה. על פניו נראה, כי הסבירות למימוש מתווה של תקיפת מוצב ישראלי אינה רבה, אולם ראוי בעיניי לבחון מתווה זה במשנה רצינות. מדוע? מעבר לעובדה שמהלך כזה יכול לגרום להרג רב של חיילים ישראלים, לחזבאללה יכול להיות ענין מיוחד במהלך כזה מסיבות נוספות: ראשית, תדמיתו של חזבאללה ככח צבאי חזק נסדקת ונשחקת על רקע סדרת כשלונות וכשלים מבצעיים חמורים שאירעו לו במלחמה בסוריה, כמו שבי של לוחמיו בידי ארגוני מורדים בסוריה, גידול חד במספר ההרוגים שלו בגזרת אלקלמון, ואולי האירוע החמור מכל מבחינתו – כיבוש מוצב של חזבאללה על גבול לבנון –סוריה על ידי ארגון ג’בהת אלנצרה והרג שמונה לוחמי חזבאללה באירוע (אוקטובר 2014) על פי דווחים, נצראללה עצמו נחפז להגיע לביקור באיזור לאחר האירוע כדי לשכך את הביקורת ולשקם את מורל לוחמיו. לפיכך, האופציה של תקיפת מוצב ישראלי שמן הסתם תתועד על ידי חזבאללה מכל זוית, עלולה להיראות בעיני הארגון כדרך לשיקום תדמיתו ויוקרתו.  סיבה נוספת שעלולה לגרום לחזבאללה לשקול ברצינות מתווה כזה היא הערכתו, שישראל לא תגיב באופן חמור על מהלך כזה (גם אם יוביל להרג חיילים ישראלים) אם מתוך הבנה שזהו מהלך המתקיים במסגרת חוקי משחק מקובלים או מתוך חוסר רצון לפתוח מלחמה כוללת או שתי הסיבות גם יחד. הנעלם הגדול ביחס לסבירות המימוש של מתווה זה הוא האם חזבאללה, כפי שקרה בשנת 2006, יבחר לממש מתווה זה מתוך הערכת חסר של תגובה ישראלית למהלך כזה? על שאלה זו אין תשובה ברורה לעת עתה.

מכלול השיקולים והאילוצים מציג לאירן וחזבאללה דילמה מהי דרך התגובה הנכונה ביותר מבחינתם. המשמעות לכך היא, להערכתי, כי בטווח הזמן הקרוב לא צפויה תגובה כזו. סביר להניח כי אירן וחזבאללה יקחו את הזמן לגבש ולתכנן את תגובתם – וצריך לזכור כי חזבאללה הוכיח לא אחת תכנון המאופיין ביצירתיות מרשימה ויכולת ביצוע גבוהה.

בהנחה שישראל אכן ביצעה את התקיפה ברמת הגולן, יש לראות בכך מסר ישראלי משמעותי לאירן ולחזבאללה בכמה רבדים. ברובד אחד, ממחיש האירוע כי לישראל יש יכולות מודיעיניות מעולות. ברובד אחר, ישראל מבהירה כי רמת הגולן היא מחוץ לתחום. בדור האחרון, הצליחה אירן לבנות טבעת חנק סביב ישראל באמצעות סוכני ביצוע – חזבאללה בלבנון, חמאס וג’האד אסלאמי ברצועת עזה. תוך שהיא ממצבת עת עצמה כמגינת הפלסטינים בשם סיסמת “ההתנגדות“, גורמת אירן לישראל (וגם לפלסטינים וללבנונים) לדמם באופן מתמשך. התקיפה הישראלית מבהירה כי ישראל לא תאפשר לאירן ולחזבאללה לשכפל את הדגם של לבנון ורצועת עזה גם ברמת הגולן. ברובד אחר מעבירה ישראל מסר למשמרות המהפכה האירניים ולחוד החנית שלהם – כח אלקדס: אינכם חסינים מפגיעה. ולבסוף, המסר הישראלי החשוב ביותר הוא שלמרות הנסינות של אירן וחזבאללה ליצור משוואת הרתעה באמצעות איומים ומפגני כח צבאיים, ישראל פועלת ויוזמת כדי להבטיח אינטרסים חיוניים שלה, וכי אינה נרתעת מלפעול – גם בידיעה שעלול להיגבות ממנה מחיר יקר – כדי להסיר איום הנתפס בעיניה כבלתי נסבל. חשוב להזכיר בהקשר הזה כי הצמרת הישראלית הבכירה ביותר מדגישה תקופה ארוכה כי יכולת גרעינית צבאית אירנית היא איום בלתי נסבל מבחינת ישראל. ההקבלה ברורה למדי.

If you want to have a better understanding of the news and what really drives the unfolding events…
Read the latest book of Avi Melamed,
INSIDE THE MIDDLE EAST | ENTERING A NEW ERA, available now >>>

Follow me on Twitter @AviMelamed; Facebook @InsideTheMiddleEast; for more Videos on YouTube https://www.youtube.com/c/AviMelamed

I can always be reached at Av*@Av********.com

Avi Melamed
Avi Melamedhttps://insidethemiddle-east.com
Avi Melamed is an expert on current affairs in the Arab & Muslim World and their impact on Israel & the Middle East. A former Israeli Intelligence Official & Senior Official on Arab Affairs, Fluent in Arabic, English, and Hebrew, he has held high-risk Government, Senior Advisory, Intelligence & Counter-Terrorist intelligence positions in Arab cities & communities - often in very sensitive times - on behalf of Israeli Government agencies. He is the Founder & CEO of Inside the Middle East | Intelligence Perspectives - an apolitical non-partisan curriculum using intelligence methodology to examine the Middle East. As an Author, Educator, Expert, and Strategic Intelligence Analyst, Avi provides Intelligence Analysis, Briefings, and Geopolitical Tours to diplomats, Israeli and foreign policymakers, global media outlets, and a wide variety of international businesses, organizations, and private clients on a range of Israel and Middle East Affairs.

JOIN THE HUB Newsletter

BUY THE BOOK

New book by Avi Melamed, acclaimed intelligence & geopolitical analyst - Inside the middle east | Entering a new era | published in 2022

MORE FROM ITME

The Israel-UAE Peace Agreement & The Restructured Middle East

The Israel-UAE Peace Agreement & The Restructured Middle East | By Avi Melamed Both the “Abraham Accords” – the peace agreement between Israel and the...

Is Lebanon on the Verge of a Military Coup? | ALGEMEINER

This article was originally published in Algemeiner on July 22, 2021. https://www.algemeiner.com/2021/07/22/is-lebanon-on-the-verge-of-a-military-coup/  This article is also audio enabled A combination of sectarian politics, ethnic divide, animosity, and...

We’ve Recently Heard About The ‘Axis Of Resistance And Defiance,’ But What Is It? | USA-TODAY

Avi Melamed Special for the USA TODAY Network | "We’ve recently heard about the ‘Axis of Resistance and Defiance,’ but what is it?", as...

September 14 Attack on Saudi Arabia | Regional Perspectives

September 14 Attack on Saudi Arabia | Regional Perspectives I wanted to take this opportunity to share some thoughts and perspectives from the region regarding...

Hamas Promotes Terror, As Do ISIS And Al-Qaida, And It Targets The World | DAILY RECORD

Hamas Promotes Terror, As Do ISIS And Al-Qaida, And It Targets The World | An article by Avi Melamed, originally published in USA Today...